A „Napikuponok –5%” VÁSÁRLÁSI AKCIÓ FELTÉTELEI

továbbiakban: „Az Akció feltételei”)

 

I Bevezető rendelkezések

 

 

1. A „Napikuponok –5%” néven futó Akció feltételei határozzák meg az akció működési elveit, feltételeit, az akcióval kapcsolatos reklamáció menetét, az akció igénybevételét, illetve az akcióban részt vevő személyek jogosultságait, illetve a Szervező kötelességeit.

 

2. Az akció szervezője a Zielona Góra központú eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, melynek működését az Országos Bírósági Nyilvántartás által vezetett kerületi bíróságának VIII. kerületi Kereskedelmi Országos Bírósági Nyilvántartása engedélyezett, nyilvántartási szám (KRS): 0000541722, adószám (NIP): 9291353356, országos kereskedelmi nyilvántartási szám (REGON): 970569861, alaptőke: 2,000,000.00 zł (továbbiakban "Szervező").

 

3. Az Akció az https://modivo.hu webáruház közvetítésével valósul meg.

 

4. Az Akcióban azok a Vásárlók vehetnek részt, akik teljesítik az Akció feltételeit (továbbiakban az Akció résztvevői, vagy Résztvevők).

 

 

II Az Akció felhasználási feltételeinek tárgya

 

1. Az Akció tárgya az Akció felhasználásának lehetősége az Akció résztvevői által az Akció feltételei alapján meghatározott módon az Akció megjelölt határidején belül a résztvevők a honlapon szereplő árakhoz képest az akcióban meghirdetett 5% kedvezményt használhatnak fel a termékekre („Termékek”) a továbbiakban az „Akció tárgya”.

 

2. Az Akció 08.21. 00:01-tól 2020.09.30. 23:59-ig tart (a továbbiakban az „Akció időtartama”).

 

3. Az Akcióban való részvétel önkéntes és ingyenes (vagyis a Termékek megvétele az Akció keretein belül a Résztvevők számára nem jár semmilyen többletköltséggel, mint az adott termék megvásárlásának és kiszállításának költsége).

 

4. Egyes termékek ki lehetnek zárva az akcióbó

 

5. Az Akcióban való részvételhez az Akció időtartamán belül szükséges:

a) elolvasni és elfogadni az Akció felhasználásának feltételeit;

b) olyan termékeket tenni a kosárba, amelyek részt vesznek az Akcióban

c) a rendelés megtételénél – a kosárban – be kell írni a napikuponok5 kedvezmény kódot valamint a  “Kupon érvényesítése” gombra kattintani. A Résztvevők általi kedvezmény kód átadása a megrendelés megtétele után nem jogosít fel az Akció felhasználására. A fent említett kedvezmény kód beírásának elmulasztása azt is jelenti egyúttal, hogy a Vásárló lemondott a részvételi jogáról az Akcióban. Ennek következtében a kifizetés során nem jogosult az Akcióban meghirdetett kedvezményre.

6. Az akció részeként a Résztvevő által megvásárolt Termék, vagy Termékek normál (az akcióban kizárólag teljes áru, nem leértékelt termékek vesznek részt).

 

7. Az Akció nem tartalmazza (nem csökkenti) a lehetséges szállítási költségeket, amelyek kifizetéséért az Akció Résztvevői felelősek. Az Akcióban nem minden Termék vesz részt. Egyes termékek az Akció ideje alatt kizárhatók az Akcióból.

8. Az Akció nem vonható össze más kedvezményekkel, leárazásokkal, árengedményekkel, kiárusításokkal vagy akciókkal, melyek a webáruházban találhatók, kivéve, ha az adott akciónál, kedvezménynél, leárazásnál, stb nincs feltüntetve.

 

III Reklamációk, panaszok

1. Minden az Akcióval kapcsolatos reklamációt és panaszt a Résztvevők az info@ecipo.hu –n tudnak bejelenteni.

2. A reklamáció bejelentésénél arra kérjük a Résztvevőket, hogy adják meg a nevüket, elérhetőségüket (pl. email, vagy telefon), valamint a reklamáció, illetve panasz leírását.

3. A reklamáció bejelentésétől számított 30 napon belül a Szervező köteles megválaszolni azt.

4. A reklamációkat a Szervező vizsgálja ki az itt jelenlévő Akció feltételei alapján.

 

IV Záró rendelkezések

 

1. Az itt jelenlévő szabályzat a következő URL-en érhető el: napikuponok.hu

2. Ha csak a kontextus egyértelműen nem jelez semmit, az Akció feltételeiben használt nagybetűk a webáruház szabályzatában megadott jelentéssel rendelkeznek, amely a következő címen érhető el: hu

3. A szervező fenntartja a jogot az Akció Feltételeinek megváltoztatására olyan jelentős ok(ok) miatt, mint (zárt katalógus):

a) az Akció feltételeit, szabályait és szervezését szabályozó jogi rendelkezések megváltozása, amelyek befolyásolják a Szervező és az Akció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b) az Akció lefolytatásának módjában technikai vagy technológiai okokból bekövetkező változások

c) a szolgáltatásnyújtás módjában kizárólag technikai vagy technológiai okok miatt bekövetkező változások

d) az Akció szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások körének vagy szolgáltatásának megváltozása, az Eladó által az Akció szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókon vagy új, módosított vagy visszavont szolgáltatásokon keresztül.

Az Akció feltételeinek megváltozása esetén a Szervező az Akció feltételeinek egységes szövegét a napikuponok.hu címen közzéteszi.

Az Akció Feltételeinek megváltozása abban a pillanatban válik érvényessé, amikor azokat egyértelműen meghatározták és a fenti címen elhelyezték.

 

 

Zielona Góra, 2020.08.12.